به روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱
کد خبر: ۴۱۱۵۱
|
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری:
جمالی تاکید کرد که آنچه مهم است عملی کردن و اجرایی نمودن ساز و کارهای پدافند غیرعامل است.
خبردنا: احد جمالی در جلسه پدافند غیرعامل استان گفت که پدافند غیرعامل در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ اﻣـﻮر دﻓﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن در بخش های مختلف به عنوان پروژه ای ممتد که باید برپایه نیاز زمانی به آن پرداخته شود.

به گزارش"خبردنا"، وی اظهار داشت: پدافند غیرعامل از گذشته های دور بوده و امروزه به صورت های جدید و نوین در آمده است و از آن گریزی نیست و باید بر اساس نیاز زمان به آن توجه شود.

جمالی تاکید کرد که آنچه مهم است عملی کردن و اجرایی نمودن ساز و کارهای پدافند غیرعامل است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری به اهمیت منابع طبیعی و جنگل ها در استان اشاره کرد و افزود: اجازه دخل و تصرف در طبیعت را نداریم و این اجازه به هیچ کس نیز داده نشود و قطعا هرگونه ضربه، آسیب و تجاوزی به آن را در فاصله ای نه چندان دور خواهیم خورد.

وی توجه به داشته ها و ظرفیت های استان را مهمترین پدافند غیرعامل دانست و گفت: حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران استان برای حفاظت و صیانت از زیستگاه بلوط  کشور در کهگیلویه وبویراحمد طرحی را طراحی و تدوین کنند و ما هم برای این مهم مسائل را در مرکز پیگیری و حمایت ها را متوجه موضوع خواهیم کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هم از مهمترین و کم هزینه ترین روش هـای دفـاعی را پدافنـد غیرعامل دانست و گفت: پدافند غیرعامل روش، اصول و راهکارهایی دارد که با اجرای آنها در همه بخش ها، کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری در مقابل انواع تهدیدات را در پی دارد.

بهشتی روی افزود: وظایف هر بخش و دستگاهی در حوزه پدافند غیرعامل احصاء، مشخص و به آنها ابلاغ شده است و این موضوع پیوسته پیگیری می شود.

وی به رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح هـای حسـاس و مهـم و یـا در دست مطالعه و اجرا و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس، شریان های اصـلی و حیـاتی استان تاکید کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کهگیلویه وبویراحمد، آموزش عمومی مردم توسط دستگاه های اجرایی بـه  منظور پیشگیری وکاهش مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی وغیرطبیعی را ضروری دانست و افزود در این رابطه برنامه هایی در هفته پدافند غیرعامل نیز خواهیم داشت.
نام:
ایمیل:
* نظر: