به روز شده در: ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۵
کد خبر: ۴۷۰۷۲
|
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲
محقق و مولف کتب قرآنی:
صادق زاده افزود: چراکه امروزه بنابه اوامراهل البیت(ع) و قرآن کریم و بخصوص منویات مقام معظم رهبری ماشدیدا به گستره و عنایت به درک و مفاهیم و تدبردرقران کریم نیازداریم.

خبردنا: محقق و مولف کتب قرآنی با انتقاد از متولیان و مسون قرآنی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: متولیان قرآنی این استان فقط به قاریان و مسابقات توجه دارند.

ذبیح الله صادق زاده در گفت و گو با "خبردنا"، بحث و ایراد توجه صرف متولیان امورات قرآنی استان به قاریان به یک معظل تبدیل شده است، افزود: متاسفانه مسئولین امورقرانی ما فقط به این موضوع توجه دارند و کاملا ازمبحث اصولی و مهم مفاهیم ,تدبر و آموزش قران کریم فاصله زیادی ایجادکرده اند و به نوعی بی توجهند.

محقق و مولف کتب قرانی اظهار داشت: موضوع تدبر و توجه به معانی و تفکردرآیات الهی دررأس فعالیتها و تلاشهای متولیان و مسولین امور قرانی بخصوص حوزه فرهنگی قرار بگیردتابتوانیم به رسالتها و اوامرالهی درکتاب مقدس قرآن پایبندباشیم و عمل نماییم.

وی گفت: بحث موردنظر بنده که سالها در زمینه امورات قرانی در همه زمینه هابخصوص موضوع تحقیق و تدبر در قران فعالیت دارم،این است که متولیان و مسئولین قرانی دررأس ادارات ارشاد و اوقاف و سازمان تبلیغات فقط به قاریان و مسابقات توجه دارند.

صادق زاده افزود: چراکه امروزه بنابه اوامراهل البیت(ع) و قرآن کریم و بخصوص منویات مقام معظم رهبری ماشدیدا به گستره و عنایت به درک و مفاهیم و تدبردرقران کریم نیازداریم.

وی با بیان اینکه متاسفانه دراستان ما این مهم کاملا به فراموشی سپرده شده و توجهی به این اصل ندارند،افزود: عمده توجه مسئولین قرانی در استان حول فقط قاریان قرآن بوده که شایدبه صداوصوت انها دلخوش هستند و این یعنی زنگ خطربرای آنچه رسالت انبیاء و کتاب مقدس قران اشاره کرده است!

این پژوهشگر برتر قرآنی اظهار داشت: لذا تاکیدبنده به عنوان پژوهشگربرتر و محقق و مولف قرآن براین است که ازطریق صدا و سیما خصوصا رسانه هابه گوش متولیان فعالیتهای فرهنگی ازجمله قرآن کریم رسانده شود که به آنچه ما امروزه این کتاب الهی امر کرده به واقعیت عمل نمیکنیم و جای تاسف است که به نوعی قاری پرورهستیم.

صادق زاده گفت: مضوع دیگری که توجه خاصی به آن نمیشود,بحث آموزش میباشدکه همانندموضوع مفاهیم نسبت به آن متولیان دراین حوزه به آن بی توجهندوقطعا دلیل پس رفت و عدم رشدحوزه قرآنی استان ماهمین توجه نکردن به موضوعات مهم ازجمله مفاهیم و آموزش قرآن کریم میباشد.

این پژوهشگربرترقرآنی تصریح کرد:  دلیل مستدل و محکمتری که نشان ازعدم پیشرفت و ترقی ما را دراستان بخصوص درحوزه قرانی نشان میدهد,تضاد,دوگانگی و عدم اطلاع ازفرهنگ وتخصص متولیان قرآنی دراستان میباشد.

نام:
ایمیل:
* نظر: