با هوتن شکیبا صحبت کردم. ابدا قصد توهین یا تعرض  در کار نبوده است.

همچنین هوتن شکیبا هم در این زمینه در صفحه شخصی‌اش نوشت؛ من و مهدی بجستانی هشت سال پیش در اجرای یک نمایش هم‌بازی بودیم و اون نمایش دیالوگی معروفی داشت با عنوان "یا دون کامیلو". شائبه پیش آمده ربطی به مضمون فیلم عنکبوت مقدس ندارد و این فقط یک شوخی با دیالوگ همبازی قدیمی‌ام بود.