به روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵
کد خبر: ۵۳۶۷۷
|
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۳
از لحاظ مبلغ نیز این رده بندی به طریق فوق بوده است. بنابراین بیشترین سهم از میزان چک های صادر شده در کهگیلویه برگشت خورده و در گیلان این سهم با 8 درصد کمترین بوده است.
 خبردنا  : روند چک های مبادله‌ای نشان می دهد در دومین ماه امسال سهم چک های برگشتی از کل معاملات در حدود 9.8 درصد بوده است. در بررسی استانی این آمارها مشاهده می شود استان های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و خراسان شمالی بدحساب ترین مناطق در این ماه از سال بوده اند.
به گزارش " خبردنا " به نقل از بانک مرکزی ،  روند مبادلات چک در ایران مسیری صعودی را اتخاذ کرده و نسبت به ماه فروردین رشدی 50 درصدی داشته است. بررسی این شاخص به تفکیک استانی نشان می دهد سطح کسب و کار چه روندی را طی کرده و تا چه حد از مبادلات چک مورد اعتماد دریافت‌کنندگان بوده است؟
در همین رابطه بانک مرکزی آماری را درهر ماه منتشر می کند و طی آن پس از پرداختن به تعداد مبلغ چک های مبادله ای، میزان وصول و برگشت معاملات را ارزیابی می کند.
چک
رکوردزنی تهران در چک برگشتی اردیبهشت 1401
به طور کلی در اردیبهشت ماه امسال مجموع چک های مبادله ای ارزشی برابر با 274 هزار و 220 میلیارد تومان داشته کهدر مقایسه با فرودین مااه رشدی 50 درصدی را ثبت کرده است. براساس داده های بانک مرکزی بیشترین میزان مبادلات چک ها در مقایسه با کل کشور در تهران اتفاق افتاده که برابر با 49.8 درصد بوده است. استان اصفهان  نیز با 7.3 درصد دومین رکورد را داشته است.
در بررسی چک های مبادله ای وصول و برگشت خوردن این اوراق نیز نیز مطرح است. در ارزیابی استانی این معاملات مشاهده می شود به موازات آن که سطح کسب و کار درتهران بالاتر بوده از میان تمام مناطق کشور 43.1 درصد چک های برگشتی دراین منطقه به ثبت رسیده و بالاترین رکورد را در مقایسه با سایرین داشته است.
در ادامه، در مطالعه دیگری می توان دریافت در کدام استان سطح اطمینان از مبادلات چک در درجه کمتر و در کدام یک بالاتر بوده است؟
چک
بیشترین میزان سهم چک برگشتی در کهگیلویه و بویراحمد
طبق آمارهای بانک مرکزی در کل کشور 90.2 درصد تعداد چک‌ها وصول شده و 9.8 درصد برگشت خورده است. به طور کلی در بررسی های آماری به دو موضوع توجه می شود. تعداد چک و مبلغ چک.
براین اساس تفکیک تعداد چک ها به استان های کشور نشان می دهد در گیلان سهم برگشتی چک ها برابر با 7 درصد بوده و کمترین میزان را داشته است. این سهم در کهگیلویه و بویر احمد تقریبا 14 درصد بوده و بیشترین رکورد را در میان استان های کشور در دومین ماه امسال به ثبت رسانده است.
از لحاظ مبلغ نیز این رده بندی به طریق فوق بوده است. بنابراین بیشترین سهم از میزان چک های صادر شده در کهگیلویه برگشت خورده و در گیلان این سهم با 8 درصد کمترین بوده است.
استان های کردستان و خراسان شمالی نیز رده‌های بعدی چک های برگشتی در کشور بوده و به نوعی بدحساب ترین استان ها در این بازه زمانی به شمارمی آیند.
چک
 
 
 
 
نام:
ایمیل:
* نظر: