به روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵
کد خبر: ۵۳۷۶۴
|
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۳

خبردنا:  *لُر  ، بزرگ ترین قومِ ایران و جهان با بیشترین گونه هاى نژادی*

لُر بَختیاری…

لُر لرستانى…

لُر بویراحمدی…

لُر لَك…

لُر بوشهری…

(بهشهری، خشت و کمارجی،  برازجونی، دشتستانی، گورکی و میلاتونی مامصالحی ....)

لُر مَمسَنی…

لُر همدانی ( نهاوندی، ملایری، قهاوندی و...)

لُر کرمانشاهی

(سر پل ذهابی، جوانرودی، کامیارانی، اسلام ابادی)

لُر ایلامی

( جایی که قصرشیرینی و ایوانی و دره شهری و دهلرانی و لوماری و مهرانی و چنگوله ای اند)

لُر شیرازی

(با اصالت: زندیه، نوبندگان، شولی و خلاری،  مردشتی و اردکانی، کهمره ای، سیف ابادی و فراشبندی و...)

لُر ایزدی

مقیم عراق، البته خاک آنها زمانی جزوه قلمرو ایران بود (ملقب ب ایزدیان ذرتشتی ایران

لُر خوزستان...

کدامین تبار، این همه گوناگون از نژاد است؟

قومی که در تمامیِ رويدادهاى تاریخ حضور داشته است

تنها قومی که توانست بابل را به مدت ٦ قرن فتح کند

قومی که در كوههاى بختيارى دو زخمِ کاری به اسکندر ِجهانگشا وارد کرد و باج و خراج از او سِتاند

قومی که ١٢ هزار گاردِ جاویدانِ هخامنشی بودند و سپاهِ قدرتمندِ ایران را تشکیل می دادند

آری قومِ کاسی (لُر) متمدن ترین قومِ جهان

اتابکانِ (لُرستان) ٥٣٠ سال حکومتِ بی وقفه بر ایران داشتند

سپاهِ یِکّه تاز ِ نادرشاهِ افشار و فاتحانِ قندهار از قومِ دلیر ِمن بودند

قیامِ بابکِ خرّمدین و سرخ جامگان مدیونِ قومِ من است

پادشاهانِ من کورُش ها و کریم خان ها هستند

سردارانِ من آریوبرزن ها و لطفعلی خان ها هستند

شیرزنانِ قومِ من پروشات ها هستند، که اولین فرمانده ى نیرویِ دریاییِ ایران در دورانِ پرشكوهِ هخامنشی

قومِ من لُر است بی غَلّ و غَش و دست نخورده...

سرزمینِ من، مَهدِ آهنِ جهان است...

پایتختِ پُل های تاریخیِ جهان…

( آرى با افتخار به این لقب میبالم، چون من لُرَم )

لر را بیشتر بشناسند

لر، اصیل ترین طایفه ی پارس.

قبل از ورود آریایی ها حکومت ایلام و تمدن ایلام در سرزمین لرها بوده است.

کوروش بزرگ زاده ی انزان(ایذه) بزرگترین شاه جهان و نماد ایران و فخر بشر.منشورش نخستین منشور حقوق بشر است که همه را آزادی هدیه میدهد.

نهاوند تا دماوند نخستین سکونتگاه پارسیان در ایران بوده اند.

جز لر چه کسی معنی واژه های (نِها) و (دِما) را میداند؟(وَند) بیشترین کاربردش در میان لرهاست. بهاروند، دریکوند (خزانه داران هخامنشیان.سکه طلای داریوش را دریک میگویند.غار کلماکره با شهرت جهانی اش در منطقه ی طایفه ی دریکوند بزرگترین خزانه ی سلطنتی دنیا)طوايف لرستان همه وند دارند.

"نِها" یعنی جلو

"دِما" یعنی پشت سر

اینها را فقط لرها بکار میبرند.

کوروش و داریوش خود را با (ایما) و (هدم) معرفی میکنند که لرها هم دقیقا این واژه ها را بکار میبرند.

زبان پارسی پهلوی همان زبان ساسانیان هنوز در لرستان نمود دارد.

نام:
ایمیل:
* نظر: