به روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵
کد خبر: ۵۵۵۹۳
|
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۸

خبردنا: صد‌ها دانشجو در دانشگاه سنت اندروز کتاب‌های خود را زمین گذاشتند و در یک مبارزه جمعی با کف شرکت کردند. دانشجویان به عنوان بخشی از آیینی که قدمت آن به قرن‌ها پیش در قدیمی‌ترین دانشگاه اسکاتلند برمی‌گردد، در مبارزه جمعی با کف شرکت کرده‌اند.

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

 
نام:
ایمیل:
* نظر: