به روز شده در: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۰
کد خبر: ۵۶۱۰۸
|
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۹

خبردنا/ تکمیلیِ بررسی اعتباراتِ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور برای استان کهگیلویه وبویراحمد [بودجه‌بندی در برنامه پنجم و ششم توسعه و مقایسه تاثیرِ قدرت چانه‌زنیِ نمایندگان سابق و اسبق(در برنامه پنجم توسعه) و نمایندگان حال(در برنامه ششم توسعه) برای جذب بودجهء ملی و استانی در استان کهگیلویه و بویراحمد ]*


(۱۳۰۳۰۱۵۰۱۰)اتصال ياسوج به شبكه ريلي*
(پروژه در ۱۴۰۵باید به اتمام‌برسه)
بودجه۴۰۱:
۳۷،۴۷۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۷۳.۳٪کاهش بودجه*
این پروژه سال۱۳۹۱ شروع به کار شده
و تا امروز از مجموع ۵۰،۱۸۵،۶۸۳،۰۰۰،۰۰۰ریال
طی ۱۰سال گذشته فقط ۱۷۵،۶۸۳،۰۰۰،۰۰۰ریال توانست جذبِ بودجه جذب داشته باشد!!!

و برای سال ۴۰۲ فقط ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال!؟
یعنی سال ۴۰۳تا۴۰۵ که پروژه باید تحویل و افتتاح گردد ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال هنوز بودجه تخصیص نیافته داریم!!!
یعنی طی ۱۰سال فقط ۰۰۳۵/ بودجه برای این طرح مصرف شد !
و ۹۹.۶۳٪ از بودجه را هنوز تخصیص ندادند و مابقی به بعد از ۱۴۰۲ انباشت شده است.
آیا نمایندگان بویراحمد در این ۱۱سال در رابطه با این پروژه خواب تشریف داشتند !!!؟
__________________
(۱۳۰۳۰۱۶۰۰۳) احداث راه اصلي شهرضا- بهبهان، باباميدان- دشت روم، لردگان- منج- بيدله، گنجگون- سپيدان و لنده- تشان*
(تا۱۴۰۵ باید به اتمام‌برسه)
بودجه سال۴۰۱:
۱،۲۲۷،۴۴۶،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه براوردی سال ۴۰۲:
۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۱۸.۵/ ۰کاهش بودجه در سال جدید*
این پروژه ازسال۱۳۷۳تا۱۴۰۰ از مجموع کل بودجه طرح ۱۳،۳۶۱،۵۸۶،۰۰۰،۰۰۰ریال بودجه جذب و مصرف کرد(کل بودجه: ۲۷،۲۷۲،۶۹۸،۰۰۰،۰۰۰ریال) یعنی طی ۲۷سال ۴۸.۹۹٪ موفق به جذب بودجه شد! و در سال۴۰۱و۴۰۲ توانست ۸درصد بودجه را جذب نماید
و برای ۳سال آخر پروژه ۴۳درصد بودجه تخصیص نیافته دارد (۱۱،۶۸۳،۶۶۶،۰۰۰،۰۰۰ریال)!
_____________
(۱۳۰۳۰۱۶۰۲۱) احداث باند دوم باباميدان_گچساران-بهبهان و خيرآباد-دهدشت*
(تا۱۴۰۴ باید به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۶۴۹،۵۷۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه ۴۰۲:
۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی بالغ بر۲۳٪افزایش بودجه*
این پروژه از سال۱۳۹۰تا۱۴۰۰ جذب و مصرف بودجه آن ۶،۷۸۲،۰۳۷،۰۰۰،۰۰۰ریال از کل بودجه (۱۲،۶۲۲،۸۵۲،۰۰۰،۰۰۰ریال) بوده یعنی ۵۳.۷٪ کل بودجه. و سال ۱۴۰۱و۱۴۰۲ نیز ۱۱.۴۸٪بودجه تخصیص یافته است که با این اوصاف سال۱۴۰۳و۱۴۰۴ بالغ بر ۳۴.۷۸٪بودجه نیاز به تخصیص و تکمیل پروژه میباشد!
________
(۱۳۰۳۰۱۶۰۲۲) احداث باند دوم باباميدان-ياسوج-سميرم*
(تا ۱۴۰۵بایست به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۴۹۴،۳۵۲،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه ۴۰۲:
۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۲۱.۳٪افزایش بودجه*
این پروژه ازسال۸۹تا۱۴۰۰ فقط۷.۹۳٪جذب و مصرف بودجه داشته است!! و سال ۴۰۱و۴۰۲ روی هم ۵.۰۹٪بودجه جذب نموده است یعنی ۳سال آخر تکمیل پروژه ۱۸،۶۷۶،۱۹۱،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۸۶.۹۶٪بودجه بایست تخصیص یابد تا پروژه تکمیل گردد!؟
______
(۱۳۰۳۰۱۶۰۷۰) احداث بزرگراه شيراز- سپيدان- ياسوج*
(تا ۱۴۰۴ بایست به اتمام‌رسد)
بودجه ۴۰۱:
۸۰۲،۵۲۲،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۰۰۳. کاهش در بودجه*
این پروژه از سال ۱۳۸۴تا۱۴۰۰ فقط ۲۲.۴٪بودجه جذب و مصرف نمود و سال‌های ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۱۸.۷۹٪جذب بودجه داشته است؛ پس ۲سال آخر پروژه بایست ۵،۰۱۲،۷۸۱،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۵۸.۷۹٪از کل بودجه را جذب و تخصیص یابد!
____
(۱۳۰۳۰۱۶۰۸۵) احداث راه اصلي باغچه سادات -سرفارياب*
(تا ۱۴۰۴بایست به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۱۲۵،۵۶۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی۱۹.۵٪افزایش بودجه*
این پروژه از سال۸۹تا۱۴۰۰ فقط ۱۱.۵۸٪بودجه را جذب و مصرف نمود و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط ۳.۷۹٪بودجه جذب نمود! که برای دو سال آخر ۶،۱۵۱،۹۰۸،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۸۴.۶۲٪بودجه تخصیص نیافته لازم است!
______
*(۱۳۰۳۰۱۶۱۰۴) احداث راه اصلي سورمق - اقليد -ياسوج و احداث تقاطع غيرهمسطح ازسمت ياسوج و راه اصلي خلار به علي آباد سرتنگ و راه اتصال سپيدان به محور اقليد به ياسوج و تكميل راه مواصلاتي ساران به بهشت مكان آباد*
(باید تا ۱۴۰۵به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۴۷۶،۹۱۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۰۴۸.افزایش بودجه*
این پروژه از سال ۱۳۸۵تا۱۴۰۰ فقط ۲۰٪از بودجه را جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ فقط ۷.۶٪ جذب بودجه داشته است که برای۳سال آخر پروژه ۹،۲۹۶،۰۷۲،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۷۲.۳۴٪بودجه تخصیص نیافته لازم است.
_______
*(۱۳۰۳۰۱۶۱۶۵) بهسازی راه اصلی تقاطع شهرک صنعتی چهاربیشه_امامزاده جعفر(ع) و میشان_باباکلان_چرام*
(تا۱۴۰۴بایست به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۵۳۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ٪۷۱.۷۹ کاهش در بودجه*

این‌پروژه از سال۹۱تا۱۴۰۰ فقط ۹.۵٪جذب و مصرف بودجه داشته و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط ۵.۹۶٪بودجه جذب نموده است! با این شرایط ۲سال آخر ۹،۶۵۹،۹۸۹،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۸۴.۵٪ بودجه تخصیص نیافته لازم است! نشان از این دارد که ازسال ۹۱تا۴۰۲ عملا کار خاصی روی این پروژه صورت نگرفته است.
_____
*(۱۳۰۳۰۱۶۳۰۲) احداث محور گناوه- دوگنبدان*
(تا ۱۴۰۳ بایست به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۲۰۸،۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۹۷.۶٪کاهش بودجه*
این پروژه ازسال۹۷تا۱۴۰۰ فقط۳٪جذب و مصرف بودجه داشته و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط ۱.۸٪ جذب بودجه داشت. برای سال آخر پروژه ۱۱،۲۰۵،۴۴۲،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۹۵.۲٪بودجه تخصیص نیافته لازم است!
_____
*(۱۳۰۳۰۱۶۳۰۳)بهسازي و احداث محور ياسوج - سی‌سخت*
(تا ۱۴۰۳باید به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۱،۳۰۷،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۶۱.۷٪ کاهش در بودجه*
این پروژه از سال۸۹تا۱۴۰۰ فقط ۲۱.۱۴٪جذب و مصرف بودجه داشت و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۳۱.۲٪جذب بودجه داشته است.
و در سال آخر پروژه ۲،۷۴۷،۷۷۴،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۴۷.۵۶٪بودجه تخصیص نیافته لازم دارد.
______
(۱۳۰۳۰۱۶۳۳۷) احداث و بهسازی مسير پل بريم- چرام، چاروسا، ديشموك، باغملك*
(تا ۱۴۰۴بایست به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی۹۸.۹٪ کاهش دربودجه*
این پروژه در سال۹۹و۴۰۰ معادل ۸.۹٪بودجه جذ و مصرف نمود و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز ۹۱٪بودجه را جذب نمود.
*این پروژه ۲سال زودتر از موعد به بهره‌برداری رسید.*
_____
*(۱۳۰۳۰۱۶۳۶۱) تبديل محور فرعي ديشموك- باغملك به راه اصلی*
(تا۱۴۰۵ باید تکمیل گردد)
بودجه۴۰۱: ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲: ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی۷۵٪کاهش در بودجه*
این پروژه از۱۴۰۱ایجاد گردید و بایست ۳سال آخر پروژه ۱۹،۸۱۸،۹۲۹،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل۹۵.۲٪تخصیص یابد تا پروژه تکمیل گردد.
*(۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹) كمك به احداث خط لوله انتقال گازاتيلن به شهرهای مهاباد، سنندج، مياندوآب، تبريز، گچساران، كرمانشاه، دهدشت، خرم آباد، انديمشك، چهارمحال و بختياري، همدان و ممسني*
(تا ۱۴۰۷باید به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۱۲۲،۰۳۵،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۰۱۶/ ۰کاهش در بودجه*
این پروژه از سال۸۳ تا۴۰۰ بالغ بر ۵۱.۶٪ بودجه را جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ فقط ۲.۶۸٪ بودجه را جذب نمود، که برای ۵سال آخر پروژه ۴،۱۱۳،۵۹۶،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۴۵.۶۹٪بودجه بایست تخصیص یابد.
______
*(۱۳۰۷۰۰۲۰۳۶) آبرساني به شهر دوگنبدان*
(تا ۱۴۰۳بایست به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۹۱،۵۸۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۹٪افزایش در بودجه*
این پروژه از سال ۸۳تا۱۴۰۰ معادل ۶۰.۲٪بودجه را جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۱۵.۸٪بودجه را جذب کرد که برای سال آخر ۲۸۹،۴۶۶،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل۲۴٪بودجه لازم است.
______
*(۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱) آبرسانی به ليكك*
(تا ۱۴۰۳بایست به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۱،۳۰۷،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی۷٪ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال۹۰تا۱۴۰۰ معادل ۲۷.۳۴٪جذب و مصرف بودجه داشته و سال۴۰۱و۴۰۲ معادل ۶۵.۴٪بودجه جذب نمود
که برای سال آخر ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۷.۲٪بوجه لازم است.
_____
*(۱۳۰۷۰۰۲۱۴۶) ساختمان‌شبکه آبیاری و زهکشی چمشیر*
(تا۱۴۰۳باید به اتمام‌رسد)
بودجه۴۰۱:
۲۷۰،۳۳۶،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۱۰.۹۷٪ افرایش در بودجه*
این پروژه از سال۷۳تا۴۰۰ معادل ۳۷٪جذب و مصرف بودجه داشت و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز ۱۶.۱٪بودجه جذب نمود
که برای سال آخر ۱،۶۵۲،۲۵۳،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۴۶.۷۸٪بودجه لازم دارد.
_______
*(۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴) تكميل آبرساني به دشت‌های امامزاده جعفر، خان احمد، ليشتر، باشت و دشت مور و ساماندهی رودخانه‌های باشت و ديل*
(تا ۱۴۰۳بایست به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۵۰۳،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۰۹۳/ ۰ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال۹۲تا۱۴۰۰ معادل ۶۹.۲۸٪بودجه جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۲۱.۵۴٪بودجه جذب کرد
که برای سال آخر ۴۵۵،۲۱۹،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۹.۲۷٪بودجه لازم دارد.
____
*(۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶) آبرساني به شهرهاي دهدشت، چرام، سوق و لنده*
(تا۱۴۰۳بایست به اتمام‌رسد)
بودجه ۴۰۱:
۵۹۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۱۷.۶٪ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال ۹۶تا۱۴۰۰ فقط ۹.۶٪بودجه جذب و مصرف کرد و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط ۱.۸۳٪بودجه جذب نمود و برای سال آخر پروژه ۹،۵۱۱،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۷۹.۵۶٪بودجه لازم دارد.
____
*(۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰) تامين و انتقال آب به اراضي دهدشت غربي*
(تا۱۴۰۳بایست به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۴۱۴،۱۰۶،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۰۸۶/ ۰ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال ۸۷تا۱۴۰۰ فقط ۹.۹۵٪بودجه جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۱۲.۶۹٪بودجه جذب کرد و برای سال انتهایی ۵،۲۶۵،۹۳۹،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۷۷.۳۴٪بودجه لازم دارد.
____
*(۱۳۰۷۰۰۳۰۶۴) ساختمان سد صیدون و آبریز*
(اتمام پروژه ۴۰۳)
بودجه۴۰۲: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۱: ۱۶۱،۴۳۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۸۷.۶٪کاهش بودجه*

کل بودجه ۷۶۲،۵۳۲،۰۰۰،۰۰۰ریال است
این پروژه از سال۸۸ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۵.۹٪ جذب و مصرف بودجه داشته و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز ۲۳.۷۹٪ جذب بودجه دارد
برای سال ۴۰۳ که سال اتمام پروژه است ۴۵۹،۶۰۶،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۶۰٪ کل بودجه لازم است!
________
*(۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴) سد مخزنی تنگ سرخ بشار (به نسبت ۵۵درصد منابع عمومي و ۴۵درصد ساير منابع)*
(تا ۱۴۰۴بایست به اتمام‌رسد)
بودجه۴۰۱:
۴۳۵،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی۶۰.۶٪ افزایش در بودجه*
این پروژه ازسال۹۱تا۱۴۰۰ فقط ۴.۲۵٪ بودجه جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ فقط ۶.۴۵٪بودجه جذب کرد
و برای ۲سال آخر پروژه ۱۵،۷۰۶،۹۳۶،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۸۹.۲۸٪بودجه لازم دارد!
_______
*(۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶) احداث سد مخزنی سقاوه (۷۰درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰درصد سرمايه گذاری بخش خصوصی)*
(تا۱۴۰۶بایست به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۵۰٪کاهش در بودجه*
این پروژه سال۴۰۱و۴۰۲ فقط ۱۰.۴٪جذب بودجه دارد و برای اتمام تا ۴۰۶ به ۵،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۸۹.۵۸٪بودجه لازم دارد.
____
*(۱۳۰۷۰۰۳۱۰۷) ساختمان سد و نيروگاه چمشير -فاينانسی*
(پروژه در سال۴۰۳ باید به اتمام‌ رسد)
بودجه۴۰۱: ۸۷،۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲: ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۲۴۴٪ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال۷۳ تا۱۴۰۹ فقط ۶۰٪بودجه را جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۹.۹۴٪جذب بودجه دارد.
برای سال آخر(۴۰۳) ۱،۱۶۸،۴۵۶،۰۰۰،۰۰۰ریال بودجه تخصیص نیافته دارد که معادل ۳۰٪
کل بودجه این پروژه طی۳۰سال است (۳،۸۹۲،۵۴۷،۰۰۰،۰۰۰ریال).
______
*(۱۴۰۳۰۰۲۰۰۱و ۱۴۰۴۰۰۲۰۰۷) حفاظت پارك ملی گلستان و زيست كره دنا*
(تا۱۴۰۶بایست به اتمام‌رسد)
بودجه۴۰۱:
۲۷۹،۰۵۳،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۲۵.۴٪ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال۹۱تا۱۴۰۰ فقط ۲۵.۱۶٪جذب و مصرف بودجه داشت و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز ۵۸.۲۴٪جذب بودجه دارد
و برای اتمام پروژه ۱۷۹،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۱۶.۵۸٪بودجه لازم دارد.
____
*(۱۵۰۳۰۰۲۰۷۳) ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر چرام*
(باید تا ۱۴۰۳ به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۲۹۳،۳۳۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۳۹۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۳۴٪افزایش در بودجه*
این پروژه از سال ۸۷تا۱۴۰۰ فقط ۲۱.۵٪ بودجه جذب و مصرف نمود و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز ۳۳.۱۴٪ جذب بودجه دارد
که برای سال اخرِ پروژه ۹۴۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۴۵.۳۴٪ بودجه لازم دارد.
_______
*(۱۵۰۳۰۰۲۰۸۶) ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر دهدشت ولنده*
(تا۱۴۰۷ باید به اتمام‌رسد)
بودجه۴۰۱:
۱۲۴،۳۰۱،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۰۷۵/ ۰ کاهش در بودجه*
این پروژه ازسال۸۴تا۱۴۰۰ فقط ۱۷‌.۵۶٪بودجه را جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۱۶.۵۳٪ جذب بودجه دارد
و برای اتمام پروژه ۹۵۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۶۵.۹٪ بودجه لازم دارد.
_____
*(۱۵۰۳۰۰۲۰۸۹) ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر‌ دوگنبدان و باشت*
(تا۱۴۰۴بایست به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۱۳۵،۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۳۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی۰۰۶/ ۰ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال ۸۱تا۱۴۰۰ توانست ۳۰.۳۷٪جذب و مصرف بودجه داشته باشد و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط ۹.۳۵٪ جذب بودجه داشت که برای اتمام پروژه ۱،۷۴۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۶۰.۲۷٪ بودجه لازم دارد.
_____
*(۱۵۰۳۰۰۲۱۱۲) ايجادتاسيسات فاضلاب شهر سی‌سخت*
(تا۱۴۰۴باید به اتمام‌رسد)
بودجه۴۰۱:
۵۲،۳۰۱،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۵۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۱.۳٪ افزایش در بودجه*
این پروژه ازسال۸۷تا۱۴۰۰ فقط ۱۸.۰۵٪بودجه جذب و مصرف نمود و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط ۱۲.۰۲٪جذب بودجه داشت. و برای اتمام پروژه ۶۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۷۰٪بودجه لازم دارد.
___
*(۱۵۰۳۰۰۲۱۷۹) ايجادتاسيسات فاضلاب شهر ياسوج*
(تا۱۴۰۷باید به اتمام رسد)
بودجه۴۰۱:
۲۷۹،۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی۱۰.۴۴٪کاهش در بودجه*
این پروژه ازسال ۷۳تا۱۴۰۰ فقط ۱۳.۲۴٪بودجه را جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط ۱۱.۱۵٪جذب بودجه داشت
و برای اتمام‌پروژه به ۳،۵۸۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۷۵.۶٪ بودجه نیاز دارد.
___
*(۱۶۰۲۰۰۱۱۱۸) بهبود استاندارد تجهيزات بيمارستانها -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كهكيلويه و بويراحمد - بهداشت و درمان*
بودجه ۴۰۱ و ۴۰۲:
بودجه هر دو سال برابر می‌باشد(۲۶،۷۹۶،۰۰۰،۰۰۰ریال).
این پروژه ازسال۸۴تا۴۰۰ معادل ۵۹.۵۴٪جذب و مصرف بودجه داشت و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز ۴۰.۴۶٪بودجه جذب نمود.
کل بودجه(۱۳۲،۴۳۷،۰۰۰،۰۰۰ریال).
___
*(۱۷۰۲۰۰۱۰۲۵و ۱۷۰۲۰۰۱۰۴۰) احداث استاديوم ورزشی ۱۵۰۰۰نفری در ياسوج*
(تا۱۴۰۳بایست به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۲۴،۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۲۳،۵۴۹،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۳.۵٪ کاهش در بودجه*
این پروژه ازسال۸۳تا۴۰۰ معادل ۵۰٪جذب و مصرف بودجه داشت و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط۹٪جذب بودجه دارد که برای اتمام پروژه به ۲۱۵،۶۱۷،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۴۰.۸٪بودجه لازم دارد.
___
*(۱۸۰۳۰۰۱۲۴۷) تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات ومحوطه‌سازی و تاسیسات زیربنایی- دانشگاه یاسوج- دانشكده صنعت ومعدن چرام*
(شروع پروژه۱۳۹۲)
بودجه۴۰۱:
۷،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۸،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۴.۶٪افزایش در بودجه*
این پروژه از سال۹۲تا۴۰۰ معادل ۷۴.۱٪جذب بودجه داشت و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز معادل ۲۵.۹٪جذب بودجه دارد.
_____
*(۱۸۰۳۰۰۱۳۸۱و ۱۸۰۳۰۲۵۴۵۰) تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات-دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهكیلویه وبویراحمد- مرکز آموزش سلامت گچساران*
(شروع پروژه از۱۳۹۶)
بودجه۴۰۱:
۱۷،۸۶۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۷،۸۶۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه در هردوسال برابر جذب گردید.
این پروژه ازسال۹۶تا۴۰۰ معادل ۶۱.۲٪ جذب و مصرف بودجه داشت و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۳۸.۸٪ جذب بودجه دارد.
_____
*(۱۸۰۳۰۰۱۰۵۱) تعميرات اساسی، خريد تجهيزات ومحوطه‌سازی و تاسيسات زيربنايی- دانشگاه ياسوج*
(شروع پروژه از۱۳۷۶)
بودجه۴۰۱:
۹۰،۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه ۴۰۲؛
۹۴،۴۹۵،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۴.۵۸٪ افزایش دربودجه*
این پروژه ازسال۷۶تا۴۰۰ معادل ۶۶.۶٪بودجه جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۳۳.۳٪بودجه جذب کرد.
___
*(۱۸۰۳۰۰۱۳۸۵و ۱۸۰۳۰۲۵۰۷۰) تعمیرات اساسی وتامین تجهیزات و ماشین آلات- دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج اجرای برنامه‌های آموزشی*
(شروع پروژه ۱۳۷۶)
بودجه۴۰۱:
۱۲،۵۰۳،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۲،۵۰۳،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه برای هردوسال برابر تخصیص یافت.
این پروژه ازسال ۷۶تا۴۰۰ معادل ۶۳.۹۵٪جذب و مصرف بودجه داشت و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۳۶.۰۵٪ جذب بودجه دارد.
____
*(۱۸۰۵۰۰۳۰۰۷و ۱۸۰۵۰۰۹۰۰۳) تعمیرات اساسی وخرید تجهیزات وماشین آلات - دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی و درمانی استان کهكیلویه و بویراحمد-مرکز تحقیقات گیاهان دارویی*
(شروع پروژه۱۳۹۶)
بودجه۴۰۱:
۲،۰۴۶،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۲،۰۴۶،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه تخصیص یافته برای هردوسال برابر است.
این پروژه ازسال۹۶تا۴۰۰ معادل ۴۲.۱٪جذب و مصرف بودجه داشته است و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۵۷.۹٪جذب بودجه دارد.
___
*(۱۸۰۵۰۸۹۰۵۹) تعميرات اساسی، تأمين تجهيزات و ماشين‌ آلات - پارك علم و فناوری كهگيلويه و بويراحمد*
بودجه۴۰۱:
۸،۷۳۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۹،۱۳۶،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی۴.۹۴٪ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال ۹۷تا۴۰۰ معادل ۳۱.۴٪جذب و مصرف بودجه داشته و سال۴۰۱و۴۰۲ نیز ۶۸.۶٪جذب بودجه دارد.
________
*(۱۷۰۳۰۶۷۰۲۷و ۱۷۰۳۰۵۹۰۳۴) مطالعه واحداث 15مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استانها (احداث مجتمع فرهنگی و هنری یاسوج)*
(این پروژه تا۴۰۵ باید به اتمام‌رسد)
بودجه۴۰۱:
۲،۶۷۷،۷۲۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۳،۰۲۶،۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۱۳٪افزایش در بودجه*
این پروژه ازسال ۸۲تا۴۰۰ معادل ۲۶.۸۶٪جذب و مصرف بودجه داشته است و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز ۲۰.۱۴٪جذب بودجه دارد که برای اتمام‌پروژه ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۵۳٪بودجه لازم است.
_______
*(۱۸۰۵۰۸۹۰۵۸و ۱۸۰۵۰۷۰۰۵۰) تأمين فضای پژوهش وفناوری پارك علم وفناوری استان كهگيلويه وبويراحمد*
(تا۱۴۰۵به اتمام رسد)
بودجه ۴۰۱:
۱۷،۴۳۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
بودجه۴۰۲:
۱۸،۰۸۶،۰۰۰،۰۰۰ریال
*یعنی ۳.۷۳٪ افزایش در بودجه*
این پروژه از سال ۹۷تا۴۰۰ معادل ۴.۲۵٪بودجه جذب و مصرف نمود و سال ۴۰۱و۴۰۲ نیز فقط ۵.۵۱٪جذب بودجه داشت که برای اتمام کار به ۵۸۱،۱۸۸،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۹۰٪بودجه احتیاج است.
____
جمع بودجه۱۴۰۱ کهگیلویه و بویراحمد:
15,578,938,000,000
جمع بودجه۱۴۰۲ کهگیلویه وبویراحمد:
14,097,210,000,000

*سال ۴۰۲نسبت به ۴۰۱

۱،۴۸۱،۷۲۸،۰۰۰،۰۰۰ریال کاهش در بودجه داشته است یعنی ۹.۵۱٪درصد کاهش بودجه*

*جمع کل منابع "استانی" در کشور:*
۶،۲۶۴،۷۴۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*جمع کل سهم از منابع "ملی":*
(۲۱۷،۷۷۰،۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰ریال)
_____________________
منابع کلی استانی کهگیلویه و بویراحمد ۱۴،۹۶۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
سهمیه از منابع ملی:
۶۷،۹۴۸،۱۱۲،۰۰۰،۰۰۰ریال
۱۰ایلام (کمترین منابع استانی در کشور و بعد از آن استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین است با۱۴)
۱۸خراسان جنوبی
۲۱چهارمحال‌بختیاری
۲۳لرستان
۲۵اردبیل
۲۸بلوچستان
________
*جمع کل مصارف استانی در کشور:*
*مصارف استانی:* ۱،۲۵۹،۲۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
*+مصارف ملی:* ۴،۷۸۷،۶۹۷،۶۲۲،۰۰۰،۰۰۰ریال
=جمع کل: ۶،۰۴۶،۹۷۲،۶۲۲،۰۰۰،۰۰۰ریال
____
جمع مصارف استانی کهگیلویه وبویراحمد ۲۸،۳۱۳،۲۷۸،۰۰۰،۰۰۰ریال
جمع مصارف ملی ۵۴،۵۹۹،۷۳۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
جمع کل مصارف استانی و ملی ۸۲،۹۱۳،۰۱۲،۰۰۰،۰۰۰ریال
__
در بحث مصارف استانی هفدهمین استان در مصارف هستیم (۲۸)
در بحث مصارف ملی بیست و چهارمین استان هستیم (۵۴)
و در مجموع مصارف استانی و ملی (با رقم ۸۲.۹) ، بیست و یکمین استان هستیم.
____


واما فهرست *طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای* دارای مجوز کمیسیون ماده )23 )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت)2 )با اولویت مناطق محروم موضوع ردیف 9 - 5500000 سال 1402:
۱.مطالعه و احداث بيمارستان 32 تختخوابي چرام

نام:
ایمیل:
* نظر: