به روز شده در: ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۱
کد خبر: ۵۷۳۲۲
|
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰

خبردنا: گزارش فعالیت فصل بهار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت پلیمر آریاساسول در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته رشد چشمگیری در فعالیت داشته است.

 
 

رشد درخشان تولید، فروش و مبلغ فروش محصولات آریاساسول در سال ۱۴۰۲

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول فعالیت سه ماهه سال جاری و مقایسه آن با دو سال گذشته این شرکت، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اعداد و ارقام گزارش به‌صراحت این موضوع را تأیید می‌کند.

 

تولید آریاساسول بر مدار رشد مداوم

در سه ماهه اول سال 1402 آریا در مجموع 523 هزار تن انواع محصول تولید کرده است.

تولید فروردین ماه سال جاری نسبت به تولید فروردین ماه سال 1401، 8 درصد رشد نشان می‌دهد و رشد تولید فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال 1400 معادل 9 درصد بوده است.

همچنین تولید اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تولید اردیبهشت ماه سال 1401، 6 درصد رشد را حکایت می‌کند و رشد تولید اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال 1400 معادل 8 درصد بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که تولید خرداد ماه سال جاری نسبت به تولید خرداد سال 1401 دارای 4 درصد رشد بوده است و در مقایسه تولید خرداد جاری با خرداد سال ۱۴۰۰ شاهد رشد تولید معادل 6 درصد هستیم.

لازم به ذکر است که میانگین تولید در سال 1400 و 1401 به ترتیب برابر با 159 و 149 هزار تن بوده است و این ارقام مؤید آن است که تولید ماه فروردین سال 1402 از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی 1401 و 1400 به ترتیب  18 و 10 درصد بالاتر است.

همچنین تولید ماه اردیبهشت سال 1402 از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی 1401 و 1400 به ترتیب  17 و 9 درصد بالاتر است.

برای ماه خرداد نیز وضعیت مشابهی را شاهد هستیم و تولید این ماه در سال 1402 از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی 1401 و 1400 به ترتیب 17 و 9 درصد بالاتر بوده است.

سیاست‌های بازاریابی نوین در خدمت فروش آریاساسول

در فصل بهار سال 1402 آریا در مجموع 304 هزار تن انواع محصول خود را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رسانده است. 

فروش فروردین‌ ماه سال جاری نسبت به فروش فروردین ماه سال 1401، 16 درصد رشد نشان می‌دهد و این رقم نسبت به فروردین سال 1400 معادل 17 درصد رشد داشته است.

فروش اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فروش اردیبهشت ماه سال 1401 نیز 2 درصد رشد داشته است و رشد فروش اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال 1400 معادل 40 درصد بود.

فروش خرداد ماه سال جاری نسبت به فروش خرداد ماه سال 1401 نیز 3 درصد رشد نشان می‌دهد و رشد فروش این ماه در سال جاری نسبت به خرداد سال 1400 معادل 37 درصد است.

رشد درآمدهای حاصل از فروش نتیجه افزایش میزان فروش

در فصل بهار سال 1402 آریا 86 هزار میلیارد ریال فروش داشته است.

مبلغ فروش فروردین ماه سال جاری نسبت به مبلغ فروش فروردین ماه سال 1401، 25 درصد رشد داشته و رشد مبلغ فروش فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال 1400 معادل 48 درصد بوده است.

مبلغ فروش اردیبهشت ماه سال جاری نیز نسبت به مبلغ فروش اردیبهشت ماه سال 1401 رشد 8 درصدی را نشان می‌دهد و رشد مبلغ فروش اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال 1400 معادل 92 درصد بوده است.

مبلغ فروش خرداد ماه سال جاری نسبت به مبلغ فروش خرداد ماه سال 1401 حاکی از رشد 2 درصدی و رشد مبلغ فروش خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال 1400 معادل 97 درصد است.

میانگین مبلغ فروش در سال 1400 و 1401 به ترتیب برابر با 22 و 23 هزار میلیارد ریال بوده است.

 مبلغ فروش ماه فروردین سال 1402 از میانگین مبلغ فروش سال 1401 و 1400،  به ترتیب 13 و 18 درصد بالاتر است.

همچنین مبلغ فروش ماه اردیبهشت سال 1402 از میانگین مبلغ فروش در دو سال گذشته یعنی 1401 و 1400 به ترتیب 36  و 41 درصد بالاتر است.

مبلغ فروش ماه خرداد نیز در سال 1402 از میانگین مبلغ فروش سال 1401 و 1400 ، به ترتیب 24 و 28 درصد بالاتر بوده است.

شرکت پلیمر آریاساسول با برنامه‌ریزی‌های که انجام داده است، برای سال 1402 قصد دارد در هر سه بخش تولید، حجم و مبالغ فروش به رکورد جدیدی دست پیدا کند که انتظار می‌رود با این اقدام سال خوبی برای سهامداران شرکت رقم بخورد.

نام:
ایمیل:
* نظر: